DPA

For komponister og tekstforfattere

Ansøgningsfrister

26. maj 2020
Her kan du få et overblik over ansøgningsfristerne på de Koda Kultur-legater, som DPA administrerer.

De Koda Kultur-legater, som DPA administrer, er målrettet sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, der skaber musik inden for det populære og kommercielle felt. Legaterne kan søges som medlem af Koda.

Legaterne søges via Kodas onlinelegat-site.

Tracks & Topliners
Indspilningslegat for kodamedlemmer, som skriver og indspiller værker med afsætning til tredjemand, til eks. artister, reklamer, film/tv o.lign. for øje.
Indspilningslegatpuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1. september og 30. oktober - alle dage kl. 23.59) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

PR & Promotion
Legatet støtter PR og promovering af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt (markedsføring, salgsfremmende virksomhed, fx supportturné, musikvideo, promoassistance o.lign).
PR-støttepuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1. september og 30. oktober - alle dage kl. 23.59) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

Uddannelse
I denne pulje kan der søges støtte til kurser/workshops/undervisning i udviklingen af faglige kompetencer. Uddannelsespulje støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetence, typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser. Uddannelsespuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt(1. marts, 1. juni, 1. september og 30. oktober - alle dage kl. 23.59) - Ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen

Rejselegater
Rejselegatpuljen støtter sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, hvis virke  kræver tilstedeværelse i udlandet eller samarbejder med internationale partnere i Danmark. Rejselegatpuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1. september og 30. oktober - alle dage kl. 23.59) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

Akut eksport
Med akut eksportpuljen sættes der fokus på udlandet og eksport af dansk musik. Puljen har til hensigt at dække de særlige akutte behov, som sangskrivere har, når deres virksomhed og samarbejder overskrider landegrænser.
OBS: I lyset af coronakrisen udvides rammerne for akut eksportpuljen midlertidigt, så eksport - forstået som rejseaktivitet - ikke er et krav. Læs mere her
Ansøgningsfristen er løbende. 

Arbejdsophold
Mange danske sangskrivere tager til London og L.A. for at arbejde med musikken og for at skabe sig et netværk, der rækker ud over Danmarks grænser. Hvis du har sessions, møder o.lign. I disse to musikmetropoler, kan du søge et ophold i en af arbejdsboligerne her.
Ansøgningsfristen er løbende.

DPA’s faglige pulje - teater, festival, store produktioner
Organisationer og enkeltpersoner, der gerne vil søge om støtte til et projekt, der gavner dansk tekst og musik kan sende en ansøgning til DPA's bestyrelsespulje. Det kan fx være støtte til projekter som musikpriser, writing camps, musikfestivaler etc. 
Ansøgningen vil blive behandlet af DPA's bestyrelse på næstkommende bestyrelsesmøde.


Søg puljerne ved hjælp af Kodas onlinelegatsite her


Eksportstøtte til branchefolk vedr. sangskrivning (søges via MXD)

Branchefolk (fx en manager, et forlag, en A&R-person), som repræsenterer sangskriverens kommercielle interesser kan søge om støtte til omkostningerne (transport og ophold) ved mødeaktivitet i udlandet. 

Legatpuljerne er muliggjort af Kodas Kulturelle Midler
En vigtig del af DPA's arbejde består i at administrere en andel af de midler, som Koda hvert år afsætter med 10% af sine nettoindtægter til kulturelle formål. 

Via de kulturelle midler bidrager Kodas store medlemsskare af musikskabere hvert år med en fast procentdel af deres samlede indtægter til et fortsat produktivt og mangfoldigt musikliv. En årlig saltvandsindsprøjtning i åren på den del af den musikalske fødekæde, hvor det hele starter, nemlig dér, hvor ny musik skabes. 

De kulturelle midler bliver fordelt på en lang række af aktiviteter med det overordnede mål at stimulere og understøtte musikalsk udvikling og produktion. Det kan være i form af arbejds- og rejselegater, produktionsstøtte og bidrag til PR og distribution. Eller det kan være som turné - eller koncertstøtte, og via finansiering af sangskriver camps og andre udviklingsforløb - lokalt eller på tværs af landegrænser.