DPA

For komponister og tekstforfattere

Anderledes, men god GF

10. juni 2020
Tak for en rigtig god generalforsamling! Mød DPA’s nye bestyrelse og suppleanter her.

Anderledes, men god generalforsamling
DPA’s generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020 kunne selvfølgelig ikke undgå at være præget af Covid-19 med sprit på bordene og afstand mellem deltagernes stole. For at holde en forsvarlig generalforsamling med begrænset smitterisiko kunne medlemmerne i år gøre brug af fuldmagter, og det var der heldigvis en del, der havde. Cirka 50 personer deltog i selve generalforsamlingen, der blev holdt i kantinen i Kodas hus på Lautrupsgade.

Formand Niels Mosumgaard indledte med at mindes de medlemmer, der var gået bort i det forgange år: Ida From, Elo Fritzel og Bo Bidstrup Andersen.

Derefter lyttede forsamlingen til Niels Mosumgaards formandsberetning: 

”Vi ved hvor meget det kræver og hvor mange sessions det tager at nå frem til den sang der forandrer det hele. Derfor er det nødvendigt at vi arbejder hele tiden. Den konkurrence er benhård, men sådan er det i alle brancher. Vi kan ikke nøjes med at stole på støtte og tilskud og puljer, vi er nødt til at forstå vores branche som – nå, ja – en branche. Det er derfor vi kæmper for at få omverdenen til at forstå, at det at skabe musik er et erhverv som alle andre.”, sagde Niels Mosumgaard og fortsatte: ”Coronakrisen har vist os, at det er nødvendigt at få nogle arbejdsmarkedsbetingelser på plads, så musikken faktisk kan have ordnede forhold også i krisetider. For at det skal kunne lade sig gøre er det vigtigt, at vi ikke selv fokuserer på det unikke ved vores erhverv, men forstår, at vi måske nok er frontløbere på en bestemt måde at arbejde og være ansat på, men vi deler betingelser med virkelig mange andre i de her år. Det er et af vores fokuspunkter også det næste år – musik som et kreativt erhverv med ordentlige rammer og arbejdsmarkedsvilkår.”

Niels Mosumgaard takkede Sara Indrio for hendes store indsats for foreningen som bestyrelsesmedlem, da Sara havde valgt ikke at genopstille for at kunne fokusere på sit arbejde i Dansk Artist Forbund. Efter beretningen gennemgik kasserer, Mathias Madsen Munch, foreningens regnskab og budget.

Valg til bestyrelsen 
I år skulle tre bestyrelsesmedlemmer vælges og 10 kandidater stillede op:
Andrea Lonardo Martini, Betina Følleslev, Caroline Ravn Andersen, Carsten Lindberg, Jesper Siberg, Marcus Winther-John, Mattis Jakobsen, Nis P. Jørgensen, Tina Buchholtz og Tobias Stigaard Stenkjær.

Efter skriftlig afstemning blev Tobias Stenkjær og Marcus Winther-John genvalgt til bestyrelsen og den tredje bestyrelsespost gik til Mattis Jakobsen.

De fire suppleantposter gik til Caroline Ravn Andersen, Jesper Siberg, Carsten Lindberg og Betina Føllelsev.

Derefter blev to forslag fra bestyrelsen vedrørende Copydan midler vedtaget.

Til sidst takkede Niels Mosumgaard for, at medlemmerne havde bakket op om DPA’s generalforsamling ved at have forståelse for de restriktioner, der havde været i år på grund af den smitterisici, der er ved at mødes i større forsamlinger. Og understregede at han glædede sig til at medlemmerne forhåbentlig igen kunne samles til Kegleaften i efteråret.

Kontakt bestyrelsen
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte, hvis du har spørgsmål om DPA's arbejde. Der er valg til DPA's bestyrelse på generalforsamlingen hvert år. Medlemmerne er valgt for tre år ad gangen. Derudover vælges fire suppleanter. Alle medlemmer af DPA kan stille op til valg.
Læs mere her: https://dpa.org/bestyrelsen