DPA

For komponister og tekstforfattere

Årets Modersmål-pris 2018

12. oktober 2018
Modersmål-Selskabets pris går i år til revyforfatter Carl-Erik Sørensen. DPA medlem og tidligere bestyrelsesmedlem Jacob Morild har i den forbindelse begået et lille hyldestskriv til Carl-Erik.

Carl-Erik Sørensen – Modtager af Årets Modersmål-pris 2018

Fuldt fortjent har én af landets vel nok skarpeste samfundsrevsere og –iagttagere, Carl-Erik Sørensen, mandag den 24. September modtaget Årets Modersmål-pris ”som en påskønnelse for særlig fremragende anvendelse over for brede kredse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret.”

Og netop brugen af det danske sprog til klart at beskrive det danske sindelag i al sin mangfoldighed – og især skyggesiderne som hykleri, selvgodhed og bedrevidenhed – har siden Carl-Erik Sørensens debut som fortrinsvis revy-forfatter i den københavnske studenterrevy i midten af halvfjerdserne, været helt unikt.

Og ikke kun på grund af de fremragende rim – ofte endda tredobbelte eller mere; eksempelvis ”de kommer helt fra Pakistan og sætter vor’s kloak istand” – men netop fordi rimene og Carl-Erik Sørensens brug af dobbeltheden i det danske sprog, bunder i et engagement og en indignation, som hæver Carl-Erik Sørensen op over den gængse betegnelse ”ferm rimsmed og revyforfatter”, og gør ham til et fyrtårn indenfor ikke bare den danske revy, men den danske satiretradition, hvor det danske sprog er allerbedst til at udstille den selvretfærdige dansker og alle hans/hendes dårligdomme.

Et fyrtårn, javel – men samtidig med en dyb afsky for, at blive stillet op på en piedestal.