DPA

For komponister og tekstforfattere

Norden-udvalget

Foto: Jan Klausen

DPA’S Norden-udvalg
Norden-udvalget arbejder for at udbygge samarbejdet mellem de forskellige autorforeninger i Norden, så Kodas medlemmer kan udveksle erfaringer og inspiration med nordiske kollegaer.

Nordisk sangskriveruge 
Hvert tredje år står DPA og Norden-udvalget bag workshoppen ’Nordisk sangskriveruge’ på Bornholm. Workshoppen har i 2006 og 2009 samlet en gruppe af de nordiske landes komponister og sangskrivere på Bornholm, hvor de i løbet af en uge har skrevet sange på kryds og tværs af de nordiske sprog. Workshoppen er succesfuldt blevet afsluttet med en stor koncert i Svaneke koncerthus.

Skaber nordisk netværk
De medvirkende har, siden workshopperne blev afholdt, på enestående vis bevaret den personlige kontakt, besøgt hinanden og medvirket ved hinandens indspilninger, koncerter m.m. Sangskriverugen er med til at befæste den kulturelle samhørighed, vi har de nordiske lande imellem.

Den samhørighed er en vigtig grund til at samle professionelle sangskrivere, der behersker det skandinaviske sprog, lade dem arbejde sammen og være med til at bevare og udvikle den nordiske kultur.

Udvalgets arbejde
Udvalgets opgaver er centeret omkring ’den nordiske sangskriveruge’. Vi planlægger ugens forløb, afslutningskoncert og pressekontakt, søger midler til finasiering og skaber kontakt til sangskrivere i Norden, der kan være aktuelle deltagere til workshoppen.

Kontakt Norden-udvalget
Du er altid velkommen til at kontakte DPA’s Norden-udvalg, hvis du har ideer til samarbejdsmuligheder, forslag til initiativer eller bare gerne vil høre mere om vores arbejde. Kontakt: jorgen@dpa.org