DPA

For komponister og tekstforfattere

Modtagere af kulturelle midler

Hvad er kulturelle midler?
DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af sangskriverne selv. De kulturelle midler kommer nemlig fra 10 procent af Kodas indtægter - dvs. fra sangskrivere, komponister, producere, musikforlag og tekstforfattere. De kulturelle midler er således ikke offentlige støttekroner.
I 2015 kom 63,4 procent af de kulturelle midler fra udenlandske rettighedshavere og 36,6 procent fra danske rettighedshavere.

Pr. 1. juni 2016 og frem offentliggøres alle modtagere af DPA's legater (kulturelle midler) på DPA's hjemmeside for at sikre gennemsigtighed. Læs mere om de kulturelle midler - i DPA's magasin 2016 (s. 8-9).


Modtagere af kulturelle midler

2019: 
Track & toplines, promotion & PR, uddannelse og netværk, rejse juni 2019
Track & toplines, promotion & PR, uddannelse og netværk, rejse marts 2019 

2018:
Projekt-,rejse og kursus november 2018
Projekt-, rejse- og kursus september 2018.
Projekt-, rejse- og kursuslegater juni 2018
Projekt-, rejse- og kursuslegater april 2018
Akut eksportlegater 2018
L.A. og London ophold samt rejselegater 2018

2017:
Projekt-, rejse- og kursuslegater november 2017
Projekt-, rejse- og kursuslegater september 2017
Projekt-, rejse- og kursuslegater juni 2017
Projekt-, rejse- og kursuslegater marts-april 2017 
Akut eksportlegater 2017
L.A. og London ophold samt rejselegater 2017

2016:
Legatuddeling december 2016
Legatuddeling september 2016 
Legatuddeling juni 2016 
Akut eksportlegater 2016
L.A. ophold samt rejselegater 2016


Læs mere om DPA's forskellige legatpuljer her og legatudvalgets arbejde her.

Læs mere om, hvordan ansøgninger om akut eksportlegater, London- og L.A. rejselegater behandles af akut eksportudvalget her.


DPA’s støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort af Kodas kulturelle midler.