DPA

For komponister og tekstforfattere

Markedslegater

Markedslegatpuljen støtter skabelsen af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt. Uddelingen af markedspuljelegater er muliggjort af Kodas kulturelle midler - og puljen kan søges, hvis du er medlem af Koda via Kodas online legatsite.

Markedspuljen har fået en tredeling for at gøre det lettere for dig at søge mere specifikt til skabelsen og afsætningen af din musik:

TRACKS & TOPLINES
Indspilningslegat for kodamedlemmer, som skriver og indspiller værker med afsætning til tredjemand for øje.
Her kan dækkes indspilningsudgifter til fx indspilning af titler, som ikke tidligere har været indspillet og udgivet med afsætning til tredjemand (artist, band, reklame, synch (film/tv) osv.) for øje.

Indspilningslegatpuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 3. september og 15. november - alle dage kl. 12) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

PROMOTION & PR
Promotion er en afgørende af release-processen, hvor eks. ekstern promoassistance kan få skubbet musikken ind de rigtige steder på radio og playlists, en supporttour kan åbne op til et nyt publikum og musikvideo kan give vital tilstedeværelse på YouTube, VH1 osv.
Promotion & PR-legatpuljen støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres  kompetencer. 

PR-støttepuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 3. september og 15. november - alle dage kl. 12) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

NETVÆRK & UDDANNELSE
Uddannelsespuljen støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetence (kurser, workshops, undervisningsforløb mv.), typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser.

Uddannelseslegatpuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 3. september og 15. november - alle dage kl. 12) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

Søg puljerne ved hjælp af Kodas nye onlinelegatsite her

Uddelingen af markedslegaterne er muliggjort af Kodas kulturelle midler

___________________________________________________________________________________________________________________________


Orientér dig her i retningslinjerne inden du ansøger for at se om din ansøgning er gældende:


Markedslegatpuljen dækker alle genrer, og de grundlæggende præmisser er:

  • At der er tale om udgivelse af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt. Ved ny musik menes, at værkerne - eller versionen af værkerne - ikke tidligere er udgivet. Med version menes, at der specifikt er ændret i den ophavsretlige del af værket. 

  • At tilsagn som hovedregel gives til projekter/aktiviteter, der vil kunne komme til at udløse en mulig Koda-indkomst til ansøger. 

  • Der uddeles ikke støtte til indkøb af musikudstyr og lignende.

  • Der kan ikke søges støtte til afsluttede projekter eller allerede afholdte udgifter. Støtte tildeles kun til kommende udgifter (gældende fra ansøgningstidspunktet).


Såfremt disse præmisser er opfyldt, kan et projektlegat søges og uddeles til:

  • Indspilning, mix, mastering, fysisk eksemplarfremstilling, udgivelse, markedsføring, salgsfremmende virksomhed (fx koncert/supportturné), projektbetinget komponistaktivitet*, anden Koda-genererende aktivitet (fx musik og tekst til musikdramatik, filmscore & sceneprojekter m.m.). 

  • Nodeudgivelse 

  • Copydan-relaterede projekter

*Begrebet ”projektbetinget komponistaktivitet” skal forstås således, at komponist- og sangskrivningsfasen kan indgå som en budgetpost i ens projekt, såfremt der er et veldefineret produkt i den anden ende. Det skal forstås som en konkret arbejdsproces, der har et sluttidspunkt og munder ud i konkrete nye værker, der knytter sig til det ansøgte projekt.

Vedr. ’trackwritere’:
For at imødekomme det stigende antal sangskrivere, der primært lever af at skrive til andre, gives muligheden for at søge støtte gennem markedspuljen med henblik på at dække de særlige behov, visse sangskrivere har. Disse sangskrivere arbejder i et format, hvor de skriver, komponerer og producerer nærmest i én samtidig proces og færdiggør ét værk ad gangen. Værkerne afsættes til eksterne projekter i stedet for at blive udgivet i medlemmets eget navn.
Som trackwriter kan man søge til:

  • Indspilningsudgifter til nye værker som medlemmet forventer at skabe. Som baggrund for ansøgningen kan medlemmet eksempelvis henvise til sit gennemsnitlige antal sange gennem de sidste to år, sin ’song quota’ hos forlægger, tidligere års budget for indspilningsudgifter osv.

  • Indspilning af titler, som ikke tidligere har været indspillet og udgivet med afsætning til tredjemand (artist, band, reklame, synch (film/tv) osv.) for øje.

Man kan godt inkludere eventuelle rejseudgifter i sin ansøgning ift. projektet, men ansøgningen vurderes først og fremmest som en projektlegatansøgning - altså med fokus på projektet og ikke rejsen.