DPA

For komponister og tekstforfattere

Markedslegater

Markedslegatpuljen støtter skabelsen af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt. Uddelingen af markedspuljelegater er muliggjort af Kodas kulturelle midler - og puljen kan søges, hvis du er medlem af Koda via Kodas online legatsite.

Markedspuljen har fået en tredeling for at gøre det lettere for dig at søge mere specifikt til skabelsen og afsætningen af din musik:

TRACKS og TOPLINERS
Indspilningslegat for kodamedlemmer, som skriver og indspiller værker med afsætning til tredjemand for øje.
Her kan dækkes indspilningsudgifter til fx indspilning af titler, som ikke tidligere har været indspillet og udgivet med afsætning til tredjemand (artist, band, reklame, synch (film/tv) osv.) for øje.

Indspilningslegatpuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 3. september og 15. november - alle dage kl. 15) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

PR OG PROMOTION
Promotion er en afgørende af release-processen, hvor eks. ekstern promoassistance kan få skubbet musikken ind de rigtige steder på radio og playlists, en supporttour kan åbne op til et nyt publikum og musikvideo kan give vital tilstedeværelse på YouTube, VH1 osv.

PR-støttepuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 3. september og 15. november - alle dage kl. 15) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

UDDANNELSE
Uddannelsespuljen støtter sangskrivere, producere, komponister og tekstforfattere i udviklingen af deres faglige kompetence (kurser, workshops, undervisningsforløb mv.), typisk på ikke-SU-berettigede uddannelser.

Uddannelseslegatpuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 3. september og 15. november - alle dage kl. 15) - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen. 

Søg puljerne ved hjælp af Kodas nye onlinelegatsite her

Uddelingen af markedslegaterne er muliggjort af Kodas kulturelle midler

___________________________________________________________________________________________________________________________

Markedslegatpuljen dækker alle genrer, og de grundlæggende præmisser er:

  • At der er tale om udgivelse af ny musik og tekst inden for det populære og kommercielle felt. Ved ny musik menes, at værkerne - eller versionen af værkerne - ikke tidligere er udgivet. Med version menes, at der specifikt er ændret i den ophavsretlige del af værket. 

  • At tilsagn som hovedregel gives til projekter/aktiviteter, der vil kunne komme til at udløse en mulig Koda-indkomst til ansøger. 

  • Der uddeles ikke støtte til indkøb af musikudstyr og lignende.

  • Der kan ikke søges støtte til afsluttede projekter eller allerede afholdte udgifter. Støtte tildeles kun til kommende udgifter (gældende fra ansøgningstidspunktet).