DPA

For komponister og tekstforfattere

Eksportudvalget

DPA’s Eksportudvalg er sammensat af tre DPA-medlemmer udpeget af DPA’s bestyrelse, som sidder i udvalget et år.

Eksportudvalgets arbejde består i:

 • at vurdere ansøgninger om akut eksportlegater ift. retningslinjerne for puljen
 • at vurdere ansøgninger om ophold i London ift. retningslinjerne for puljen
 • at vurdere ansøgninger om ophold i L.A. ift. retningslinjerne for puljen

Behandling af ansøgningerne:

 • Behandlingen af ansøgningerne sker i overensstemmelse med retningslinjerne for ansøgning af akut eksportpuljen, London huset og L.A. huset.
 • Behandlingen af de indsendte ansøgninger til puljerne er altid individuel - der gives derfor aldrig pr. automatik et tilsagn, fordi projektet fx falder inden for puljernes kategorier.
 • Akut eksportudvalget behandler ansøgninger til akut eksportpuljen, London huset og L.A. huset inden for max 3 uger.


Fortrolighed & habilitet

Som medlem af DPA’s Eksportudvalg er man underlagt DPA’s politik ift. fortrolighed og habilitet i udvalgsarbejdet:

 • Som medlem af DPA’s Eksportudvalg er man på alle tidspunkter underlagt tavshedspligt ift. de oplysninger, man kommer i besiddelse af i forbindelse med udvalgsarbejdet.
 • Som medlem af DPA’s Eksportudvalg kan man ikke selv søge støtte via akut eksportpuljen eller om ophold i L.A. huset, mens man sidder i udvalget.
 • Ved alle former for behandling af ansøgninger om støtte gennem DPA er man underlagt DPA’s Code of Conduct og er inhabil i visse situationer.

En person er inhabil i forhold til en sag, hvis:

 • vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.
 • vedkommendes ægtefælle, nære familie eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
 • vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald.

Som bestyrelsesmedlem, administrativ personale eller medlem af legatudvalgene i DPA må man altså ikke være med til at indstille eller træffe beslutninger, der fx vedrører én selv, egen familie, svigerfamilie, kæreste, nære venner eller uvenner.

Procedurer ved inhabilitet
Det inhabile udvalgsmedlem deltager ikke ved behandling af den pågældende ansøgning.

Transparens
For at sikre gennemsigtighed i DPA’s støttesystem offentliggøres alle medlemmer, der bestrider en legatudvalgspost i DPA.

Pr. 1. juni 2016 og frem: Alle modtagere af DPA's legater (kulturelle midler) offentliggøres på DPA's hjemmeside ved navn for at sikre transparens i uddelingen af Kodas kulturelle midler.

DPA's nuværende Eksportudvalg 
Clara Sofie Fabricius
Julie Maria Barkou
Boe Larsen

Har du spørgsmål til akut eksportudvalgets arbejde, kan du kontakte observatør i legatudvalget Marcus Winther-John på: marcus@dpa.org

Få et overblik over DPA's forskellige støttemuligheder i forbindelse med dit arbejde som sangskriver, komponist, tekstforfatter og producer inden for det populære og kommercielle felt. DPA's legater er muliggjort af Kodas kulturelle midler og kan søges som medlem af Koda.

DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort på grund af Kodas kulturelle midler.