DPA

For komponister og tekstforfattere

Eksportlegater

Eksportpuljen støtter sangskrivere, komponister og producere hvis virke kræver international tilstedeværelse 

REJSELEGATER - REJSE/OPHOLD
Rejselegatpuljen støtter sangskrivere, komponister, producere og tekstforfattere, hvis virke kræver tilstedeværelse i udlandet eller samarbejder med internationale partnere i Danmark. Det kan fx være i forbindelse med sessions, møder mv. med navngivne aktører i dette territorie, eller samarbejder med udenlandske writere i Danmark.

Rejselegatpuljen har ansøgningsfrist fire gange årligt (1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november). - ansøgningsformularen åbner en måned før ansøgningsfristen.

ARBEJDSOPHOLD - LONDON & L.A
London og L.A. er centrale hubs for det internationale musikmarked. De to huse giver muligheden for at bo og indspille for kodamedlemmer, hvis virke henvender sig til disse markeder.

Mange danske sangskrivere tager til London og L.A. for at arbejde med musikken og for at skabe sig et netværk, der rækker ud over Danmarks grænser. Hvis du har sessions, møder o.lign. I disse to musikmetropoler, kan du søge her.

Der er ingen ansøgningsfrist på ansøgninger om ophold i London og L.A. Arbejdsopholdene kan søges løbende.


Søg puljerne ved hjælp af Kodas nye onlinelegatsite her

Uddelingen af eksportlegaterne er muliggjort af Kodas kulturelle midler

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad kan jeg søge støtte til via eksportpuljen?
Orientér dig her i retningslinjerne inden du ansøger for at se om din ansøgning er gældende:

Et eksportlegat er personligt og følger ansøgeren selv. 

eksportlegatpuljen omfatter ansøgninger om støtte til rejser med følgende formål:

 • Skrive/arbejde:
  Dette omfatter en konkret opgave, hvor man har gjort rede for, hvad man skal arbejde med eller skrive om på sin rejse, og rejsen kan:
       - Have noget konkret med opgaven at gøre
       - Være en ramme uden forstyrrende elementer.

 • Sessions/netværk/afsætning:
  Dette omfatter rejser, hvor der er konkret mulighed for:
       - Samarbejde med navngivne udenlandske sangskrivere, producere, artister osv.
       - Netværk og møder med udenlandske branchefolk
       - Mulighed for afsætning af eget materiale, som kræver tilstedeværelse i det pågældende territorie
       - Mulighed for tour/promotion.


Der kan ikke søges støtte til:

 • Diæter

 • Afsluttede rejser eller allerede afholdte udgifter. Støtte tildeles kun til kommende udgifter (gældende fra ansøgningstidspunktet)

 • Transport for udenlandske autorer/artister, der skal til Danmark for at skrive musik (dette skal i stedet søges som et projektlegat).

 

Man kan godt inkludere eventuelle udgifter i forbindelse med et projekt i sin rejselegatansøgning, men ansøgningen vurderes først og fremmest som en rejselegatansøgning - altså med fokus på rejsens indhold.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

Repræsenterer du som brancheperson (fx manager, forlag, A&R-person) en sangskrivers kommercielle interesser, kan du søge om støtte til omkostningerne (transport og ophold) ved mødeaktivitet i udlandet via MXD - læs mere om puljen og ansøgning her