DPA

For komponister og tekstforfattere

Foto Kim Vadskær

Bestyrelsen

Bestyrelsen
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte, hvis du har spørgsmål om DPA's arbejde. Der er valg til DPA's bestyrelse på generalforsamlingen hvert år. Medlemmerne er valgt for tre år ad gangen. Derudover vælges suppleanter. Alle medlemmer af DPA kan stille op til valg, og man stiller op direkte på DPA's generalforsamling i april.

Niels Mosumgaard

Niels Mosumgaard er formand i DPA og repræsenterer DPA i Kodas bestyrelse, hvor Niels er bestyrelsesformand. Niels repræsenterer derudover DPA i den europæiske paraplyorganisation for komponister APCOE/ECSA og Nordiske Populærautorer NPU. Niels er aktiv sangskriver, tekstforfatter og komponerer musik til dokumentarudsendelser.
Mail: niels@dpa.org

 
Jørgen Thorup
Er næstformand i DPA. Jørgen er del af DPA's medlemstilbudsudvalg, L.A.-netværk, P4 camp og Norden-udvalget og repræsenterer DPA i Dansk Kunstnerråd og NPU. Er formand i Spil Dansk Foreningen. Jørgen er aktiv som sangskriver indenfor pop/rock genren og er udøvende med sit eget band og i Hardinger Band.
Mail: j2rup@me.com

Jacob Morild
Er kasserer i DPA og med i Økonomiudvalget. Repræsenterer DPA i Kodas bestyrelse og Koda Dramatik samt Forfatternes Task Force. Jacob Morild er tekstforfatter, skuespiller, instruktør, satiriker og leder af landets førende cabaretscene, Cafe Liva.
Mail: jacob@dpa.org

 
Kristina Holgersen
Repræsenterer DPA i ROSA - Dansk Rocksamråds bestyrelse og arbejder særligt indenfor det indenrigspolitiske felt i DPA. Er formand for Statens Kunstfonds legatudvalg for musik og næstformand i LMS - Levende Musik i Skolens bestyrelse. Kristina er aktiv komponist og tekstforfatter indenfor rock/pop/crossover m. andre kunstarter.
Mail: kristina@dpa.org

 

Johnny Stage
Er medlem af repræsentantskabet i Statens Kunstfond, Biblioteksstyrelsen og DPA's husudvalg samt EU-baggrundsgruppen. Johnny har blandt andet stået bag Spil Dansk Dagen lokalt på Frederiksberg 2012 - 2014. Han er aktiv som komponist, guitarist, producer og sanger, og har skrevet musik til teater og tv, samt egne albums og co-writes. 
Mail: johnny@dpa.org

 Foto: Martin Bubandt

Tobias Stenkjær
Er medlem af bestyrelsen, DPA's Netværksudvalg og Spil Dansk Udvalget. Tobias er aktiv sangskriver og artist hos Warner/Chappell og har skrevet musik - både til eget album og en række danske og udenlandske artister.
Mail: tobias@dpa.org

 

Søren Hyldgaard
Er DPA's mand ud i film- og mediemusikken, og har med erfaring fra 30-40 film en stor brancheindsigt, han gerne og ofte deler med kollegerne i DPA. Søren sidder bl.a. i Kodas Musikfaglige udvalg, som vurderer arrangementer og plagiatsager m.m. Og så er Hyldgaard medstifter af den DPA-støttede Brancheklub for Film- og Mediekomponister.
Mail: soren@dpa.org

 
Steen Svanholm
Er medlem af DPA's Husudvalg og er observatør i DPA's legatudvalg i 2013. Repræsenterer DPA eksternt i Dansk Kunstnerråd i underudvalgene: Kritisk revisor, Skatte- & Sikringsrådet, Socialudvalget og Legatudvalget.
Mail: steen@dpa.org
 
Sara Indrio
Uddannet fra RMC og sangskriver. Komponist til fem albums i eget navn samt diverse film og teatermusik, tidligere sangskriver på kontrakt med Warner/Chappell Scandinavia. Politisk og fagligt engageret -  pt i Dansk Artist Forbund og DPA. Uddannet Fagjournalist med speciale i kulturpolitik- og arbejdsmarked.   

 

Marcus Winther-John
Marcus startede som artist i rockbandet 'Inside The Whale', men er siden blevet en særdeles produktiv sangskriver og har toppet hitlister med sine sange i DK, USA, Japan, Korea mm. Marcus underviser desuden på det Rytmiske Konservatories sangskriverlinje, er kapelmester for Peter Belli, er mentor i Spil Dansk regi og tovholder på DPA's Airplay Camp.

 


Suppleanter til DPA's bestyrelse

Betina Følleslev

Linette Damsted

Mathias Madsen Munch

Mathilde Lunderskov