DPA

For komponister og tekstforfattere

Bestyrelsen

Bestyrelsen
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte, hvis du har spørgsmål om DPA's arbejde. Der er valg til DPA's bestyrelse på generalforsamlingen hvert år. Medlemmerne er valgt for tre år ad gangen. Derudover vælges suppleanter. Alle medlemmer af DPA kan stille op til valg, og man stiller op direkte på DPA's generalforsamling i april.

Niels Mosumgaard

Niels Mosumgaard er formand i DPA og repræsenterer DPA i Kodas bestyrelse. Niels repræsenterer derudover DPA i den europæiske paraplyorganisation for komponister APCOE/ECSA og Nordiske Populærautorer NPU. Niels er aktiv sangskriver, tekstforfatter og komponerer musik til dokumentarudsendelser.
Mail: niels@dpa.org

 
Jørgen Thorup
Er næstformand i DPA. Jørgen er del af DPA's projektudvalg, L.A.-netværk og Norden-udvalget og repræsenterer DPA i Dansk Kunstnerråd og NPU. Er formand i Spil Dansk Foreningen. Jørgen er aktiv som sangskriver indenfor pop/rock genren og er udøvende med sit eget band og i Hardinger Band.
Mail: jorgen@dpa.org

Linette Damsted
Linette har en uddannelse fra Institut for Statskundskab. Her skrev hun bachelor om ophavsrets og frihedsrettigheder, tog fag på music/arts management samt speciale om Interessevaretagelse og udfordringer i dansk Musikliv. Linette er upcomming artist under navnet Mozaík, og arbejder i kraft heraf, også som underviser, talentcoach og projektleder i musikbranchen.
Mail: linette@dpa.org

 

Tobias Stenkjær
Er medlem af bestyrelsen og DPA's Netværksudvalg. Tobias er aktiv sangskriver og artist hos Warner/Chappell og har skrevet musik - både til eget album og en række danske og udenlandske artister.
Mail: tobias@dpa.org

 
Steen Svanholm
Repræsenterer DPA eksternt i Dansk Kunstnerråd i underudvalgene: Kritisk revisor, Skatte- & Sikringsrådet, Socialudvalget og Legatudvalget.
Mail: steen@dpa.org

 
Mattis Jakobsen
Er medlem af bestyrelsen og DPA's Netværksudvalg, Vækstlagsudvalg og Vækstpuljen. Mattis er sangskriver og soloartist i eget navn. Han er signet til Tigerspring Publishing og tyske Lobster. Han har med sit soloprojet hittet verden over, spillet de store festivaler og haft syncs i diverse internationale reklamer, film & tv-serier.

 

Marcus Winther-John
Marcus startede som artist i rockbandet 'Inside The Whale', men er siden blevet en særdeles produktiv sangskriver og har toppet hitlister med sine sange i DK, USA, Japan, Korea mm. Marcus underviser desuden på det Rytmiske Konservatories sangskriverlinje, er kapelmester for Peter Belli, er mentor i Spil Dansk regi og tovholder på DPA's Airplay Camp.
Mail: marcus@dpa.org

 

Mathias Madsen Munch
Mathias er medlem af bestyrelsen og formand for DPA's børnemusikudvalg. Han komponerer interaktive koncerter for børn og er pt. huskomponist i DR Musikariet.Mathias arbejder som tekstforfatter, komponist og orkestrator. I DPA har han særligt fokus på musik til og for børn/unge og er valgt som foreningens kasserer.
Mail: mathias@dpa.org

 
  

Suppleanter til DPA's bestyrelse

Betina Følleslev

Caroline Ravn Andersen

Carsten Lindberg

Jesper Siberg