DPA

For komponister og tekstforfattere

Pussy Riot, søslag og et vigtigt EU-direktiv for komponister

DPA var blandt deltagerne til den europæiske komponistforenings (ECSA) konference i Bruxelles 'Creators Conference', hvor fokus var på en ny EU-lovgivning, der kan få afgørende betydning for danske komponisters og sangskriveres fremtidige situation.
Yekaterina Samutsevich fra Pussy Riot via Skype

En pige i hvid T-shirt og kort mørkt hår kigger ned på forsamlingen – hun sidder foran sin computer, der forbinder hende med de europæiske komponister og sangskrivere i salen. Det er Yekaterina Samutsevich, medlem af Pussy Riot, der har udrejseforbud, så via Skype takker hun for opbakningen og siger igen og igen ’tak’ på russisk, mens de, der ellers plejer at blive klappet af, sangskrivere og komponister – nu selv klapper længe og højlydt for at vise hende deres respekt. Overskriften på dialogen mellem Yekaterina Samutsevich på skærmen og Ole Reitov fra Freemuse, der står på scenen i Bruxelles, er: ’Your Voice – Your Rights’. Yekaterina fortæller, ud over om den generelle situation for åbenmundede kunstnere i Rusland, blandt andet også om, hvordan hendes kunstneriske stemme bliver ’stjålet’, når andre ’kopierer’ Pussy Riot ved at bruge deres navn, sound og udseende som et ’brand’ og tillægge gruppen budskaber, som ikke er deres.

En mangfoldig musikscene er ikke en selvfølge
Den to dage lange konference i Bruxelles handler overvejende om et nyt EU-direktiv. Det er vigtig EU-lovgivning, for det kommer til at være afgørende for den måde, komponister vil få forvaltet deres rettigheder i fremtiden. Men det er også teknisk og politisk tovtrækkeri. Måske derfor står Yekaterina Samutsevich fra Pussy Riot skarpest frem midt i alt paragrafsproget; fordi alle bliver mindet om, at det at kunne udtrykke sig som kunster og skaber ikke er en selvfølge. Og det er heller ikke en selvfølge, at et lille sprogområde og et lille land som Danmark har en så mangfoldig musikscene. En af grundene er, at Danmark har et non-profit forvaltningsselskab som Koda, der indhenter betaling for de offentligt spillede værker og fordeler indtægterne tilbage til ophavsmænd - og kvinder. Herudover fordeler forvaltningsselskaberne i Norden traditionelt en procentstørrelse af omsætningen til støtte for skabelse af ny musik og tekst, de såkaldte ’nationale midler’, så mangfoldigheden kan blomstre. Det er den mangfoldighed, som DPA, sammen med de to andre komponistforeninger, er taget til Bruxelles for at gøre opmærksom på. For det nye direktivforslag fra EU kan i værste fald gøre det meget sværere at være dansk komponist og sværere at bevare en mangfoldig dansk musikscene – eller europæisk for den sags skyld.

Et kæmpende piratskib eller en fredelig sejlads
Da den europæiske kommissær Kerstin Jorna, der er med til at formulere lovgivningen på området, går på talerstolen under konferencen for at forklare baggrunden for det nye EU-direktiv, holder hun en tegning, hendes søn har lavet, af et piratskib med kæmpende sørøvere og matroser. Sådan synes hun, at rettighedsområdets parter har opført sig de sidste år – kæmpet i stedet for at samarbejde.

Med det nye direktiv håber hun at opnå, at trafikken af ”kæmpende på søen i hver deres skib” i stedet forvandles til ”fredelig og profitabel handelssejlads”, som hun i øvrigt også illustrerer med endnu en af sin søns tegninger. Men er det virkeligt så enkelt?

 Niels Mosumgaard, der er næstformand i DPA og repræsenter alle tre danske komponistforeninger i EU forklarer: ”Det nye direktivforsalg, mener vi er overordnet godt, fordi det lægger op til, at EU kan rumme den nordeuropæiske forvaltningsmodel, hvor et kunstnerejet non-profit forvaltningsselskab som fx Koda sikrer, at brugen af vores rettigheder fortsat skal kunne skabe indtjening ved at håndtere vores rettigheder samlet. Men der findes sandelig også organisationer i EU, der lobbyer for, at den enkelte komponist/tekstforfatter selv skal forhandle sin betaling med TV-selskaber og producenter i stedet for som nu, at Koda forhandler på autorens vegne”. Og Niels fortsætter:

”Det vil kun forringe autorens vilkår, hvis hver enkelt kunstner skal forhandle individuelle aftaler, for det er umådeligt meget nemmere som enkeltperson at blive presset i en forhandlingssituation over for en stor ”spiller”, når man står alene uden sit forvaltningsselskab.”

Danske komponister i EU
De tre komponistforeninger i Danmark, DPA, DKF og DJBFA, samarbejder om en fælles indsats i EU for at gøre opmærksom på, hvordan danske komponister og sangskrivere er sikret en smidig og ubureaukratisk forvaltning af deres rettigheder gennem Koda. En forvaltning, der samtidig er med til at opretholde eksistensen af et bredt musikliv i Danmark.

Senest har Niels Mosumgaard været del af en rundbordssession hos parlamentsmedlem Helga Trüpel om EU-direktivet. Blandt store firmaer og forlag kunne Niels som komponisternes eneste repræsentant give et personligt bud på, hvorfor det er vigtigt for kunstnerne, at formuleringen af EU-direktivet ender med også at kunne rumme den nordiske model, vi kender fra Koda, der ud over at være en non-profit organisation, også er ejet af og styret af rettighedshaverne selv.

”Jeg oplever, at der er en stor interesse for, at vi som komponister fortæller om, hvordan vores virkelighed er. Hvor uoverskueligt det fx ville være, hvis jeg selv, oven i mit arbejde som komponist, skulle forhandle mine egne rettigheder med fx broadcastere”, fortæller Niels, der netop er vendt tilbage fra en af sine mange rejser til Bruxelles.

Det forventes, at det endelige EU-direktiv ’Collective Management of Autors Rights’ bliver fremlagt og stemt om i EU-parlamentet i løbet af sommeren.

Læs Niels Mosumgaards tale (på engelsk) til Trüpels rundbordssession her 

Se kommisærens sørøvertegningerne ude til venstre på Roll-up
Repræsentanter fra de danske komponistforeninger