DPA

For komponister og tekstforfattere

ANSØGNINGER I DPA - SPØRGSMÅL & SVAR

___________________________________________________________________________________________________________________________

GENERELT

Hvad betyder det populære og kommercielle felt? 
DPA støtter den musik, der retter sig mod markedet. Kommerciel er ikke en genre, men en tilgang. Det kan fx sagtens være et kommercielt jazzprojekt.

Skal jeg være medlem af DPA for at kunne søge DPA's puljer?
Nej, men du skal være medlem af Koda.

Hvem vurderer min ansøgning?

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

 • Markedslegaterne og rejselegatet
   DPA bestræber sig på at besvare inden for halvanden måned – nogle gange er der svar før og nogle gange kan det trække ud – det kommer helt an på ansøgningsmængden i den pågældende runde.

 • Akut, L.A. og London
  Inden for 3 uger.

 • DPA's faglige pulje
   Disse ansøgninger behandles på bestyrelsesmøderne, som ligger en gang om måneden med undtagelse af juli måned. Ring ind til kontoret for at høre, hvornår du ca. kan forvente svar på din ansøgning.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan vente på svaret – kan jeg så søge akut i stedet?
Nej. Du kan kun søge et akut eksportlegat, hvis det falder indenfor rammerne for den pulje.

Hvor stort et beløb kan jeg søge i støtte, og hvad er realistisk at få?
Du kan søge præcis det beløb, du ønsker. Der er ingen faste rater, og legatudvalgene er ikke underlagt noget max ift. uddeling – dog er det sjældent, at udvalgene fuldfinansierer store beløb. Legaterne skal også ses som en hjælp til selvhjælp. Se hvilke beløb, der tidligere er blevet uddelt her

Hvor kommer støttekronerne fra?
Fra Kodas kulturelle midler – dvs. fra sangskrivere, komponister, producere, musikforlag og tekstforfattere. De kulturelle midler er således ikke offentlige støttekroner.

Hvorfor bliver legatmodtagere i DPA offentliggjort?
Det gør de for at sikre transparens i uddelingen af Kodas kulturelle midler.

Hvor mange penge deles der ud pr. runde?
DPA fordeler hele tiden pengene i de forskellige støttepuljer på en måde, så det kommer flest muligt til gavn. Men i 2017 så det ud som følger:

 • Projekter & arbejdsrejser: 1.925.000 kr. pr. runde
 • Kursus: 25.000 kr. pr. runde
 • Akut eksportlegater, L.A. og London: 600.000 kr. pr. år


Kan jeg søge et arbejdslegat og løn til mig selv?
Nej, det kan du ikke i DPA – alt skal altid være hæftet op på et projekt. Dog er det muligt at søge under den kategori, der hedder 'projektbetinget komponistaktivitet', hvor der kan søges støtte til arbejdsprocessen ved et konkret defineret projekt – læs mere om det under projektlegatpuljens retningslinjer.

Beskattes jeg af DPA's legater?
Ja, alle legater er personlige og opgives som b-indkomst. Dog kan du, hvis du har et CVR-nummer, også få det udbetalt derigennem.

Kan jeg søge støtte til tekst i DPA?
Ja, du kan søge støtte til tekst til musik.


___________________________________________________________________________________________________________________________

MARKEDSPULJEN

Kan vi søge flere sammen til et projekt?
Ansøgninger om støtte kan kun sendes af ét medlem af Koda, som også er den person, der beskattes af et evt. tildelt legat. Ønsker man at dele legatet op mellem sig, sender man en ansøgning af sted hver og anfører de andre, der også søger støtte til samme projekt. Søg kun om din andel af det samlede støttebeløb.

Kan jeg søge for tidligt i processen?
Jo mere klart defineret projektet/rejseplanen er, jo større chance for at få støtte.

Hvordan ansøger jeg som trackwriter?
Hvis du er trackwriter og vil søge støtte til værker du forventer at skabe, skal du stadig aflevere en konkret plan for dit projekt og afsætningsmuligheder. Her er det også vigtigt at liste, hvilke værker du tidligere har skabt og fået afsat i dit virke som trackwriter.

Skal jeg altid vedhæfte lyd/tekst til min ansøgning?
Ja. Start med den vigtigste lyd/tekstfil. Forsøg at give udvalget så præcis en fornemmelse for hvilken retning du arbejder i som muligt. Søger du støtte til indspilning og er tidligt i processen, så sørg stadig for at vedhæfte en skitse, idé eller andet, så udvalget kan få en god fornemmelse for det specifikke projekt.

Hvad gør jeg, hvis min projektansøgning inkluderer rejseudgifter?
Du må gerne inkludere rejseudgifter i din projektansøgning, hvis dette er afgørende for, at dit projekt realiseres - fx indflyvning af producer, sanger - eller ved ansøgninger om tourstøtte (markedsføring).
Drejer det sig kun om dine individuelle rejseudgifter, så søg i rejselegatpuljen i stedet.

Kan jeg søge støtte til noget, hvor der både er nyt og tidligere udgivet materiale?
DPA tildeler kun støtte til nyt materiale - indeholder din ansøgning også tidligere udgivet materiale, skal det klart fremgå af ansøgningen, hvor meget der er nyt og hvor meget, der tidligere er udgivet. Er der tvivl om dette, kan legatudvalget afvise ansøgningen alene på grund af dette.

Må jeg søge flere gange til det samme projekt?
Ja, det må søge så mange gange, du vil - så længe projektet falder inden for puljens retningslinjer. I DPA’s projektlegatpulje kan du fx starte med at søge til indspilning og produktion og senere til markedsføring. Du kan også sætte hele sit projekt op på en gang i ansøgningen – valget er dit. 
Du må også gerne søge støtte til samme del af projektet, dog skal det her tydeliggøres, hvilken støtte du før har fået – og her også hvorfor du søger støtte til det samme igen.


___________________________________________________________________________________________________________________________

REJSELEGATER

Kan man søge sammen med flere, når man søger støtte til rejser?
Nej, et rejselegat kan kun søges til sig selv. Er man et band, der skal af sted, må hvert medlem søge og anføre, hvem der ellers søger støtte til samme rejse.

AKUT EKSPORTLEGATER

Kan vi søge flere sammen?
Ansøgninger om støtte kan kun sendes af ét medlem af Koda, som også er den person, der beskattes af et evt. tildelt legat. Ønsker man at dele legatet op mellem sig, sender man en ansøgning af sted hver og anfører de andre, der også søger støtte til samme projekt.

Hvordan gør vi, hvis vi er flere der skal af sted?
I må gerne nøjes med at sende en ansøgning af sted - blot det er helt tydeligt hvilke andre medlemmer af Koda, der også søges støtte til - ud over ansøger selv.
Vær opmærksom på, at det altid er ansøgeren, der beskattes af et evt. tildelt legat.

___________________________________________________________________________________________________________________________

ARBEJDSBOLIGERNE I L.A. & LONDON


Hvor lange perioder kan man få i arbejdsboligerne i L.A. og London?

 • London: 1 uge fra søndag til søndag som man har mulighed for at forlænge med max 1 uge ekstra, hvis der ikke kommer andre i huset efter en.
 • L.A.: 10 dage som man har mulighed for at forlænge med max 10 ekstra dage, hvis der ikke kommer andre i huset efter en.


Hvor mange kan der bo i arbejdsboligerne i London og L.A.?

 • London: max 3
 • L.A.: max 6

Er der studier i arbejdsboligerne?
Ja, der er mini-studie setups i arbejdsboligerne som man kan bruge, men det er ikke fuldt udstyrede studier. Find al info om arbejdsboligerne her:

Hvad kan jeg søge støtte til i forbindelse med arbejdsophold i London og L.A.?
Ud over arbejdsboligen kan man også søge støtte til fly, transport, studieleje – men det er ikke altid det bliver tildelt oven i huset.

___________________________________________________________________________________________________________________________

STØTTE TIL STØRRE PROJEKTER I DANSK MUSIKLIV

Hvem henvender denne pulje sig til?
Organisationer og enkeltpersoner, der gerne vil søge om støtte til et større projekt (fx writing camps, musikfestivaler, prisfester, oplysning- eller uddannelsesprojekter med fokus på den skabende musik) der gavner dansk tekst og musik.

Kan jeg søge støtte til egen min musik i denne pulje? 
Nej. Handler dit projekt om udgivelse af din egen musik, skal der søges støtte til dette i projektlegatpuljen i stedet.

___________________________________________________________________________________________________________________________


SE I ØVRIGT TIPS TIL HVORDAN DU LAVER DEN BEDST MULIGE ANSØGNING HER