DPA

For komponister og tekstforfattere

Ansøgning / Akut eksport

Ansøgningsfrist: løbende
Ansøgningsformularen er dog lukket fra 15. jun til 1. aug / fra 15. dec til 5. jan / Ferie- & helligdage (hvor DPA er lukket)

Puljen kan søges som medlem af Koda.
Ansøgninger skal altid foregå via Koda medlemsnummer og med e-mail på det medlem af Koda, der ansøger.

Læs mere om ansøgning her:

 • Sørg for at have orienteret dig i retningslinjerne for ansøgning af DPA's akut eksportlegater, inden du starter på ansøgningen. Læs retningslinjerne her.

 • Ansøgninger om støtte i DPA skal altid foregå via Koda medlemsnummer og med e-mail på det medlem af Koda, der ansøger. 
  Den e-mail, du ansøger med, er den kopien af ansøgningen kommer til samt den måde, hvorpå du vil blive kontaktet, når der er svar på din ansøgning.

 • Den eneste måde at ansøge er via ansøgningsformularen, der altid er åben med undtagelse af flg. perioder: Fra 15. jun til 1. aug / Fra 15. dec til 5. jan / Ferie- og helligdage (hvor DPA er lukket)

 • Du kan ikke gemme ansøgningen undervejs, så det er en god idé at tjekke ansøgningsformularens felter, inden du går i gang med at udfylde formularen.

 • Upload/lydfiler: Upload dine filer som det første for at sikre, at de kan uploades - inden du udfylder hele formularen. Vedhæft altid så vidt muligt relevant lyd/tekst for det projekt/den rejse, du søger støtte til. Tidligere materiale der er i tråd med projektet/rejsen kan yderligere vedhæftes for at give et billede - ligesom du fra dit C.V. kan vedhæfte noget af dit nyeste materiale, hvis du søger om støtte til møder eller andet. Alle lydfiler og vedhæftede filer slettes, når ansøgningen er færdigbehandlet. 

 • Flere ansøgere:
  Ansøgninger om støtte kan kun sendes af ét medlem af Koda, som også er den person, der beskattes af et evt. tildelt legat. Ønsker man at dele legatet op mellem sig, sender man en ansøgning af sted hver og anfører de andre, der også søger støtte til samme projekt/rejse.

 • Sørg for at alle felter markeret med *er udfyldt, inden du trykker send. 

 • Vi modtager ikke rettelser til ansøgningen efter, at den er afsendt. Finder du ud af, at der er store mangler ved din ansøgning, skal du kontakte DPA og få din ansøgning annulleret, hvorefter du kan sende en ny. 

 • Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke er gået igennem, før du modtager en kopi af ansøgningen pr. mail. Har du ikke modtaget en kopi af din ansøgning på mail inden for 10 minutter, så kontakt DPA for at sikre dig, at ansøgningen er gået igennem. 

 • Der kan forventes svar på ansøgningen inden for 3 uger. 

 • Du er altid velkommen til at kontakte DPA’s kontor, hvis du har spørgsmål til akut eksportpuljen eller ansøgning.
Ansøgninger om støtte i DPA skal altid foregå via Koda medlemsnummer på det medlem af Koda, der ansøger.
Ansøgninger om støtte i DPA skal altid foregå med e-mail på det medlem af Koda, der ansøger.
Kort beskrivelse af dit virke som sangskriver/komponist/producer/tekstforfatter. Angiv evt. dine top 5-projekter. Maks. 500 tegn.
 • at oplysninger knyttet til mit Koda-medlemsnummer vedr. ansøgninger til de kulturelle midler indgår i løbende Koda-intern statistik over fordelingen af de kulturelle midler. Statistikken vil blive offentliggjort i anonymiseret form
 • at Koda og Kodas foreninger må offentliggøre mit navn og ansøgningsformål, hvis jeg får positivt tilsagn på min ansøgning
 • at Koda og Kodas foreninger må udveksle min ansøgning for at sikre, at ansøgningen behandles bedst muligt og ikke behandles dobbelt

Vedhæft altid lyd/tekst for det projekt/den rejse, du søger støtte til. Har du ikke noget konkret at vedhæfte ift. denne ansøgning (fx hvis du søger støtte til at rejse ud til møder), skal du uploade noget af dit nyeste materiale, så udvalget kan få en fornemmelse af din musik/tekst generelt. Alle lydfiler og vedhæftede filer slettes, når ansøgningen er færdigbehandlet.

Du kan uploade 1 fil her (Mp3, PDF, Word, Excel). Max 20 MB.
Du kan uploade 1 fil her (Mp3, PDF, Word, Excel). Max 20 MB.
Du kan uploade 1 fil her (Mp3, PDF, Word, Excel). Max 20 MB.
Angiv dit seneste legat modtaget via Koda, DPA, DJBFA, DKF eller DMFF (kulturelle midler). Beskriv anvendelsen af legatet og det, der kom ud af støtten.

Søger du/vil du søge støtte til projektet/rejsen via en anden pulje under de kulturelle midler? Dvs. gennem DJBFA, DKF eller DMFF?

Anfør en ansøger pr. linje. Skriv: Navn / Koda medlemsnummer / Hvor der søges støtte (DPA, DJBFA, DKF, DMFF)
Dækkende projektbeskrivelse, hvor formål, indhold og tidsplan for projektet klart fremgår.
Anfør dine samarbejdspartnere på dette projekt og generelt.
Husk at anføre og vedhæfte tilstrækkeligt med dokumentation for, at behovet for støtte er akut - ellers kan ansøgningen afvises på det grundlag alene.
Upload en PDF eller JPG fil. Max. 20 MB
Upload en PDF eller JPG fil. Max. 20 MB

Udgifter (vær opmærksom på at der ikke kan søges støtte til diæter/kost eller indkøb af instrumenter/udstyr)

Oplys i budgettet de relevante udgiftsposter du har til belysning af realiserbarhed og støttebehov.

Indtægter

Øvrige indtægter

I indtægter medregnes ikke live-honorarer, Koda-vederlag eller forventet DPA-støtte.

Jeg giver hermed tilladelse til at DPA må bruge mine indtastede oplysninger til behandlingen af ansøgningen. Jeg bekræfter samtidig at jeg har læst DPA's persondatapolitik.

Det kan godt tage lidt tid, inden ansøgningen går igennem - tryk derfor ikke på SEND flere gange.

Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke er gået igennem, før du modtager en kopi af ansøgningen pr. mail. Har du ikke modtaget en kopi af din ansøgning på mail inden for 10 minutter, så kontakt DPA for at sikre dig, at ansøgningen er gået igennem.