DPA

For komponister og tekstforfattere

Akut eksportlegater

DPA’s akut eksportpulje støtter eksport af dansk musik inden for det populære og kommercielle felt.
Puljen har til hensigt at dække de særlige akutte behov, som sangskrivere har, når deres virksomhed og samarbejder overskrider landegrænser. Puljen har løbende ansøgningsfrist og er tænkt som en mulighed, der skal imødekomme de eksportbehov, der ikke kan afvente de fire årlige ansøgningsfrister.
Uddelingen af akut eksportlegater er muliggjort af Kodas kulturelle midler - og puljen kan søges, hvis du er medlem af Koda.

Ansøgningsfrist: løbende
Ansøgningsformularen er dog lukket fra 15. jun til 1. aug / fra 15. dec til 7. jan / ferie- & helligdage (hvor DPA er lukket)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hvornår kan jeg søge støtte via akut eksportpuljen?
Orientér dig her i retningslinjerne inden du ansøger for at se om din ansøgning er gældende:

 • Projektet skal være eksport-orienteret

 • Muligheden skal være akut opstået (fx via invitation eller andet), som ikke kan afvente DPA’s fire årlige ansøgningsfrister. Med det akutte refereres der derfor ikke til de ideer, der pludselig opstår, men derimod til de muligheder, der opstår akut og som man ikke kunne have planlagt sig ud af.

 • Projektet skal involvere samarbejdspartnere, der kan fremme eksport af musikken.

 • Projektet skal ikke kunne søges via projekt- og rejselegatpuljerne – i så fald skal der søges dér i stedet.

 • Har man ansøgt om et akut eksportlegat til L.A. eller London kan man ved afslag ikke efterfølgende ansøge om ophold i DPA’s arbejdsboliger i L.A. eller London – og ej heller omvendt.

 • Der kan forventes svar på ansøgningen inden for 3 uger.

Projekter der støttes gennem akut eksportpuljen er eksempelvis:

 • Deltagelse på sangskrivercamp med kort varsel (i udlandet eller herhjemme med udenlandske sangskrivere)

 • Mulighed for session i udlandet med navngiven/navngivne sangskriver(e)/artister osv.

 • Mulighed for at flyve udenlandsk sangskriver ind o. lign.

 • Mulighed for møde i udlandet med relevante branchefolk med afsætning af eget materiale for øje

 • Salgsfremmende virksomhed (fx koncert/supportturné i udlandet)

 • Advokatbistand i udlandet

Ved tilsagn:

 • Et tilsagn om et akut eksportlegat gælder 1 måned. Er der ikke sendt dokumentation ift. udbetaling inden for 1 måned, bortfalder legatet.


Akut eksport ansøgningsformularen er lukket i flg. perioder:
Fra 15. juni til 1. august
Fra 15. december til 7. januar
På ferie- & helligdage (hvor DPA er lukket)

Søg DPA's akut eksportlegat her 


Repræsenterer du som brancheperson (fx manager, forlag, A&R-person) en sangskrivers kommercielle interesser, kan du søge om støtte til omkostningerne (transport og ophold) ved mødeaktivitet i udlandet via MXD - læs mere om puljen og ansøgning her